netwerk van merkleiders

bvA agendeert actief Diversity & Inclusion – extra aandacht voor tegengaan racisme

greg-rosenke-AqK0Sw2Gj-c-unsplash

We leven sinds afgelopen maart in roerige tijden en hebben allemaal gezien hoe de afgelopen weken de turbulentie is toegenomen ten gevolge van de dood van George Floyd en de #BlackLivesMatter beweging. Het besef is nog groter geworden dat racisme en uitsluiting ook in Nederland nog steeds te veel voorkomen. De roep om overheidsmaatregelen is groot en ook aan merken wordt gevraagd stelling te nemen.

Download hier of het persbericht dat we hierover uitstuurden. En hier ons standpunt over Adverteren rondom controversiële programma's. Beide statements zijn ook onderaan dit artikel te downloaden. 

Tot nu toe hebben we ons als bvA neutraal opgesteld en uitgedragen dat het aan merken en merkleiders is om te kiezen voor publieke stellingname. Dat vinden we nog steeds, maar het onderwerp is daarmee niet van tafel, want zoals we hebben aangegeven: ‘De huidige ontwikkelingen maken het des te dringender om hier meer dan ooit alle aandacht aan te geven.’ Dat ‘aandacht geven’ moeten en willen we concreet maken. En daarbij willen we het tegengaan van racisme nadrukkelijk extra aandacht geven.

Actie op drie gebieden
We ondernemen actie op drie gebieden, te weten:

1. Bewustwording in onze eigen organisatie

  • Inzetten op goede representatie van -ook culturele/etnische- diversiteit in de bezetting van bvA bestuur, taskforces, werkgroepen en jury’s.
  • Zelfonderzoek uitvoeren en aanmoedigen – bijv. met zelftests van Code Diversiteit & Inclusie

2. Bewustwording breed in onze branche: kennisontwikkeling en informatieDelen van de resultaten bvA-onderzoek ‘Beeldvorming door Merk-communicatie’.

  • Voor de zomervakantie een webinar met experts waarbij de resultaten uitgediept worden, en besproken wordt welke actieve rol we als vak hierin kunnen nemen.
  • Extra aandacht voor het onderwerp en de meest recente learnings tijdens het bvA ‘MerkKracht’ event in september.


3. Samenwerking met de relevante industrie initiatieven

  • Coalitie Beeldvorming in de Mediai
  • Dutch Marketing Diversity Fund & Programii

Onderzoek bevestigt de invloed van merkcommunicatie 
Begin maart dit jaar is in opdracht van bvA onderzoek gedaan naar het effect dat merkcommunicatie heeft op maatschappelijke beeldvorming in Nederland. Dit was in het kader van het 100-jaar MerkKracht event, dat verzet is naar september. De resultaten geven duidelijk aan dat reclame en merk-communicatie door de jaren en generaties heen een grote invloed hebben op wat we in Nederland wel en niet ‘normaal’ vinden. Dit geldt ook voor hoe we bijvoorbeeld naar de verhouding westerse en niet-westerse mensen in reclames kijken (en naar andere verhoudingen zoals man-vrouwrol, seksuele voorkeur of geloof). Ook bleek heel helder dat Nederlanders van reclamemakers verwachten dat ze op evenwichtige en realistische wijze de verhoudingen binnen onze samenleving weergeven.

Deze onderzoeksresultaten zijn waardevol voor de discussie binnen ons vakgebied en voor de juiste beeldvorming in onze branche. We zullen ze daarom al eerder gaan delen. Meer details over de onderzoeksresultaten kun je bijvoorbeeld binnenkort al verwachten tijdens een eerste Webinar.

Samenvattend
Als marketeers en merken kunnen we veel doen en bijdragen aan maatschappelijke verandering. En als bvA gáán we dat ook doen, met extra aandacht voor tegengaan van racisme. In onze eigen organisatie en door het inspireren van jullie, onze leden. Dat begint met de stappen hierboven. Maar we weten dat het probleem daarmee niet is opgelost en dat het daar niet stopt.

We hopen dan ook met jou, jullie, ons netwerk van merkleiders de dialoog te blijven voeren op welke manier we die rol en bijdrage kunnen leveren. Vanuit de overtuiging dat dat goed is voor onze merken, dat het onze bedrijven helpt en vooral omdat het the right thing to do is.

 

 

i) i.s.m. o.a. VEA, NPO, RTL, VICE, Viacom, EndemolShine, Coca Cola, Include Now, World Press Photo
ii) i.s.m. o.a. ADCN, VEA, MWG, SPIN, IAB, GVR, SIRE, DDD, RAW, JONGEHONDEN, INCLUDENOW, ESPRIX, ORANGE LIONS
 

Download de bvA standpunten rondom Actief agenderen diversity, inclusion en tegengaan racisme

bvA persbericht Actief agenderen diversity, inclusion en tegengaan racisme, 18 juni 2020

bvA standpunt Adverteren rond controversiële programma's, 19 juni 2020

download

download

share