netwerk van merkleiders

Over bvA

Wat we zijn:

BvA is de enige vereniging van uitsluitend adverteerders. We zijn een netwerk van merkleiders, waar leden het onderlinge contact kunnen verstevigen en hun kennis vergroten. Wij zetten ons in om de kwaliteit en de vrijheid van verantwoorde commerciële communicatie te waarborgen en te promoten. We maken ons sterk om de effectiviteit van de communicatie van onze leden te vergroten en we brengen onze leden samen, als netwerk van merkleiders.

Dit doen we al 100 jaar, vanuit de overtuiging dat gezonde merken alleen kunnen bestaan wanneer zij de mogelijkheid hebben om te communiceren in een transparant, creatief en innovatief ecosysteem.

De vrijheid van commerciële meningsuiting brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Wij staan voor communicatie die herkenbaar, eerlijk en respectvol is. Daarom is bvA nauw betrokken bij zelfregulering in samenwerking met de Stichting Reclame Code.

Onze missie is relevanter en actueler dan ooit. Digitalisering, nieuwe ontwikkelingen in technologie, het vervagen van de grenzen tussen marketing en sales en de veranderingen in het consumentengedrag maken het spannend en complex voor marketeers om de juiste keuzes te maken.

Anno 2019 willen consumenten weten waar merken voor staan. Mensen realiseren zich steeds beter dat hun economische keuzes ook maatschappelijke keuzes zijn. Want wat we kopen en bij wie we het kopen, heeft invloed op de wereld waarin wij leven. Merken stellen zichzelf op hun beurt de existentiële vraag: wie ben ik en wat kan ik voor de samenleving betekenen?

Als bvA brengen we merkleiders samen om op deze vraagstukken antwoorden te vinden en nieuwe normen en waarden voor het vak te ontwikkelen. Dat doen we met de leden onderling en in samenwerking met anderen in de branche.

Wat we doen:

Inspireren – We maken nieuwe inzichten voor onze leden toegankelijk en duiden ontwikkelingen in de markt. We brengen white papers uit en organiseren kennisbijeenkomsten en evenementen in samenwerking met strategische partners. bvA houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en helpt je succesvol te blijven in een markt die continu in ontwikkeling is.

Verbinden – We organiseren regelmatig ledenbezoeken en brengen mensen samen, om het contact en de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Leden kunnen deel uitmaken van commissies, taskforces en werkgroepen. Samen verdiepen zij zich in actuele (beleids-)onderwerpen, adviseren het bestuur en organiseren activiteiten. Zo onderhoudt bvA een levendig netwerk waar adverteerders onder elkaar ervaringen en kennis kunnen uitwisselen.

Vertegenwoordigen – We komen actief op voor de gezamenlijke belangen van onze leden en betrekken hen hier zoveel mogelijk bij. bvA heeft invloed in Brussel en Den Haag en fungeert als schakel tussen adverteerders en de politici en beleidsmakers. Hun beslissingen zijn tenslotte van invloed op onze sector. Waar mogelijk trekken we samen op met andere partijen.

Ondersteunen – We zorgen ervoor dat adverteerders de beschikking hebben over transparante mediacijfers en vervullen een gidsrol op het gebied van data. Leden kunnen gebruikmaken van het juridisch spreekuur van DLA Piper en hebben toegang tot exclusieve content in de vorm van modelcontracten en checklists. Zo vergroten wij de kennis en de mogelijkheden van onze leden om verantwoord en effectief te communiceren.

Voordelen voor leden

Dit is bvA:

  • de enige vereniging waar je met adverteerders onder elkaar samen je kennis kunt vergroten en samen kunt opkomen voor een transparant, creatief en innovatief communicatie-ecosysteem.

Dit brengt bvA:

  • je belangen worden vertegenwoordigd bij mediapartijen, brancheorganisaties, overheid en politiek
  • we houden je via kennissessies op de hoogte over actuele en relevante onderwerpen
  • we bieden je exclusieve content in de vorm van modelcontracten, checklists en white papers
  • een netwerk van collega’s staat tot je beschikking voor het uitwisselen en versterken van je expertise
  • voor juridische kwesties kun je gebruikmaken van het spreekuur van DLA Piper

Kortom:

  • door bvA word je beter in het bouwen van je merk, je business en je netwerk

Het lidmaatschap van bvA is een bedrijfslidmaatschap: alle medewerkers kunnen profiteren van de voordelen van bvA.

 

Organisatie bvA

Bestuur

bestuur bvA juli 2019.jpg

 Naam (v.l.n.r.)  Functie  Organisatie
 Frenkel Denie  Global Digital Marketing Leader (voorzitter)  FrieslandCampina
 Heleen Crielaard  Senior Manager Marketing (penningmeester)  Rabobank
 Louise Meijer  Director Brand and Communications  VodafoneZiggo
 Valerie van Schaick  Business Executive Officer Culinary  Nestlé
 Brenda Smith  Adjunct Directeur Marketing  A.S. Watson
 Machiel Bolhuis  Advisor Regulatory Affairs  Eneco Groep

De leden van bvA kiezen het bestuur van de vereniging uit hun midden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, een penningmeester en gewone leden. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en kunnen twee keer herbenoemd worden.

Bureau

bureau bvA juli 2019 met Astrid.jpg

 Naam (v.l.n.r.)  Functie  Telefoon Email
 Henriette van Swinderen  Directeur  06-5321 3084 henriette.van.swinderen@bva.nl
 Mervyn Brookson  Kennismanager  Effectieve Marketing  06-5200 7638 mervyn.brookson@bva.nl
 Linda Hell  Kennismanager Verantwoorde Marketing  06-2461 4427 linda.hell@bva.nl
 Marion Moerman  Leden en Communicatie Manager  06-4634 1971 marion.moerman@bva.nl
 Astrid Gerritsen  Office Manager  020-798 8850 info@bva.nl

Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt het bestuur bijgestaan door de directeur en de medewerkers van het bvA-Bureau.

Commissies

bvA heeft nu twee commissies die uit leden bestaan. Zij adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over beleidsthema’s. Ook vertegenwoordigen de commissies bvA in sommige gevallen bij andere organisaties, zoals Joint Industry Committees en Stichting Reclame Code.

De commissie Effectiviteit adviseert over thema’s als Agency Management & Transparency, MarTech en Media Effectiviteit; de commissie Verantwoordelijkheid over Zelfregulering, wetgeving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Taskforces en Werkgroepen

Voor korter lopende topics zijn er taskforces met uitsluitend bvA-leden en werkgroepen in samenwerking met onze strategische partner IAB. Actuele vraagstukken worden door deze groepen praktisch uitgewerkt in whitepapers, kennisbijeenkomsten voor leden en andere activiteiten.

Op dit moment zijn de volgende taskforces en werkgroepen actief: