netwerk van merkleiders

Over bvA

Wat we zijn:

bvA is de enige vereniging van uitsluitend adverteerders. We zijn een netwerk van merkleiders, waar leden het onderlinge contact kunnen verstevigen en hun kennis vergroten. Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van marketing en communicatie in een transparant, creatief en innovatief ecosysteem dat mensen begrijpen en vertrouwen.

Door lid te zijn van bvA worden marketeers beter in het bouwen van hun merken.

collage events.jpg

Onze missie

bvA is de enige vereniging van uitsluitend adverteerders. Wij zetten ons in voor de vrijheid van marketing en communicatie.

Dit doen we al 100 jaar, vanuit de overtuiging dat gezonde merken alleen kunnen bestaan wanneer zij in vrijheid kunnen opereren. Daarvoor is een transparant, creatief en innovatief ecosysteem nodig dat mensen begrijpen en vertrouwen.

Die vrijheid vraagt ook dat merken verantwoordelijkheid nemen. Wij staan voor communicatie die herkenbaar, eerlijk en respectvol is.


Onze visie

Onze missie is relevanter en actueler dan ooit. Digitalisering, nieuwe ontwikkelingen in technologie en de veranderingen in consumentengedrag maken het spannend en complex voor marketeers om de juiste keuzes te maken.

Als bvA brengen we merkleiders samen om antwoorden op de actuele vragen te vinden, ervaringen uit te wisselen en samen op te komen voor een gezond ecosysteem. Dat doen we als leden onderling en in samenwerking met anderen in de branche. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit en de vrijheid van marketing-communicatie gewaarborgd blijven voor onze merken.


2W0A9209.jpg

Voordelen voor leden

Dit brengt bvA:

  • de belangen van je merk worden vertegenwoordigd bij mediapartijen, brancheorganisaties, overheid en politiek
  • we houden je via kennissessies op de hoogte over actuele en relevante onderwerpen
  • we bieden je exclusieve content in de vorm van modelcontracten, checklists en white papers
  • een netwerk van collega’s staat tot je beschikking voor het uitwisselen en versterken van je expertise
  • we zorgen voor betrouwbare bereikscijfers waarmee je effectieve mediastrategieën en -plannen kunt ontwikkelen.
  • voor juridische kwesties kun je gebruikmaken van ons juridische spreekuur

Kortom door bvA word je beter in het bouwen van je merk, je business en je netwerk

Kijk hier voor een overzicht van onze leden.

Ben je geïnteresseerd in het bedrijfslidmaatschap van bvA of wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen? Dan maken we graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Neem contact op met:

Suzanne ten Haaf
020-798 8850
info@bva.nl

Direct lid worden? Dowload dan hier het inschijfformulier

Organisatie bvA

Bestuur

De leden van bvA kiezen het bestuur van de vereniging uit hun midden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, een penningmeester en gewone leden. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en kunnen twee keer herbenoemd worden.

Bureau

Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt het bestuur bijgestaan door de directeur en de medewerkers van het bvA-Bureau.


Commissies, Taskforces en Werkgroepen

Commissies

bvA heeft twee commissies die uit leden bestaan. Zij adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over beleidsthema’s:

  • De Commissie Effectief adviseert over thema’s als Bureau Management, Marketing Technologie en Media Effectiviteit
  • De Commissie Verantwoord geeft adviezen over Zelfregulering & Wetgeving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Taskforces en Werkgroepen

Voor korter lopende topics zijn er taskforces met uitsluitend bvA-leden en werkgroepen in samenwerking met onze strategische partner IAB. Actuele vraagstukken worden door deze groepen praktisch uitgewerkt in whitepapers, kennisbijeenkomsten voor leden en andere activiteiten. Als je lid bent van bvA, kun je voorstellen doen voor onderwerpen die in een Werkgroep of Taskforce uitgediept worden.

Op dit moment zijn de volgende taskforces en werkgroepen actief:

 

bvA Next

Hét netwerk voor ambitieuze toekomstige merkleiders. Een jong netwerk (2021) voor jonge marketing- en communicatieprofessionals (drie tot acht jaar ervaring). bvA Next is informeel van opzet. Doel is elkaar leren kennen en elkaar inspireren. De thema’s van de bijeenkomsten hebben natuurlijk te maken met het vakgebied en zijn afgestemd op de interesses van jonge professionals.

Wil je meer weten over bvA Next of wil je je aanmelden voor deze groep van jonge marketing- en communicatieprofessionals? Neem dan contact op met Sofie van der Marel via sofie.van.der.marel@bva.nl