netwerk van merkleiders

Privacy

BvA, gevestigd aan de Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM in Amsterdam, is de is de enige vereniging van uitsluitend adverteerders. We zijn een netwerk van merkleiders, waar leden het onderlinge contact kunnen verstevigen en hun kennis vergroten. In die hoedanigheid verwerken wij de persoonsgegevens van leden, potentiële leden en andere contactpersonen. In dit statement lichten we toe waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy statement? Dan kun je contact met ons opnemen via info@bva.nl of via 020 79 888 50.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of op andere wijze worden verstrekt aan bvA, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Welke gegevens verwerkt bvA?
BVA verwerkt NAW-e gegevens van leden en contactpersonen. Van onze contactpersonen die bvA lid zijn verzamelen wij daarnaast extra gegevens over hun interesses en deelnames aan bijeenkomsten en commissies/werkgroepen. Ook verzamelen we van onze leden en leveranciers betaalgegevens.

Met welk doel verzamelt bvA gegevens 
Als de gegevens vrijwillig ter beschikking zijn gesteld, met als doel de eigenaar van de persoonsgegevens op de hoogte te houden van bepaalde informatie en/of activiteiten van bvA, dan zullen de gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.  De gegevens worden als volgt gebruikt:
- Voor onze leden- en financiële administratie 
- Om de eigenaar van de persoonsgegevens van in het kader van onze doelstellingen relevante informatie te voorzien
- Voor het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze vereniging
- Gegevens voor analyse van het bezoek en gebruik van onze digitale communicatiemiddelen: www.bva.nl en e-mailings. Deze gegevens dienen ter optimalisering van onze dienstverlening.

E-mailings
BvA stuurt e-mailings aan leden en contactpersonen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Zij kunnen zich te allen tijde afmelden via een link in de mailings. Om de mailings te optimaliseren analyseren we het gebruik van de mailings door te kijken naar het openingspercentage. Deze gegevens worden uitsluitend voor analyse-doeleinden gebruikt.

Derden
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Met leveranciers op het gebied van leden- en financiële administratie en automatisering hebben we een Verwerkersovereenkomst afgesloten. Zij verwerken uitsluitend persoonsgegevens conform de opdracht van bvA.

Wanneer we samenwerken met andere partijen voor de organisatie van evenementen, verstrekken wij geen persoonsgegevens van onze leden en contactpersonen aan deze partijen. Uitgezonderd wanneer hier, uitdrukkelijk en duidelijk aan dit ene doel verbonden, door bvA toestemming voor is gevraagd en verleend door de deelnemers. Communicatie met deelnemers over het evenement gebeurt uitsluitend uit naam van bvA.

Wanneer je je hebt aangemeld voor een live of online bvA bijeenkomst kunnen we een deelnemerslijst met je naam en organisatie delen met de spreker(s), andere deelnemers, partner(s) en persrelaties. Dit om de specifieke bijeenkomst zo relevant mogelijk te maken, netwerken te faciliteren en nieuwsgaring te ondersteunen. Heb je bezwaar tegen een dergelijke vermelding of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@bva.nl of 020-79 888 50.

Datalek
BvA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Mocht er desondanks sprake zijn van een datalek in door ons beheerde systemen, dan hebben wij hier een protocol voor conform de Meldplicht Datalekken.

Rechten 
Gebruikers van de website kunnen hun persoonsgegevens opvragen/inzien en hebben het recht om de gegevens te corrigeren, te laten verwijderen en mee te nemen (data portabiliteit). Hiervoor kun je contact op te nemen met bvA via telefoonnummer 020-798 88 50 of via e-mail info@bva.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het toezenden van informatie of de services die bvA biedt, of indien je uit onze administratie wilt worden verwijderd, kun je dat doorgegeven via info@bva.nl of via telefoonnummer 020-798 88 50.

Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is.


Cookies
 
De website www.bva.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van bvA beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat we kunnen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. bvA gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vind je meer info over de cookies die we plaatsen en hun functionaliteit.

Analytische cookies
BvA maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen we inzicht in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. We kunnen niet zien wie (welke pc) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

BvA heeft een bewerkersovereenkomst (Amendement Gegevensverwerking) met Google gesloten, heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en laat Google niet het volledige IP-adres verwerken. We maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics.

Wat als ik niet wil dat bvA deze cookies op mijn computer plaatst?
Wanneer je in het geheel geen cookies van bvA wenst, kun je voorafgaand aan je bezoek de privénavigatie in je browser gebruiken. Meer informatie hierover en omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy statement? Dan kun je contact met ons opnemen via info@bva.nl of via 020 79 888 50.