netwerk van merkleiders

D&I Monitor: Nederlandse resultaten bekend

leighann-blackwood-1R2sGnkcECA-unsplash

De Nederlandse resultaten van de D&I Monitor, het onderzoek van World Federation of Advertisers (WFA) naar de stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche, zijn bekend. Op veel vlakken is nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in de Nederlandse marketingindustrie.

Met name vrouwen en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond ervaren gedurende hun carrière hindernissen: zoals minder kansen op promotie en gelijke behandeling. Ook voelen deze groepen zich minder vaak wezenlijk onderdeel van hun organisatie. 

bvA-directeur Henriette van Swinderen: ‘Het is geweldig dat we nu een nul-meting hebben van de mate van diversiteit en inclusie in onze branche. De uitkomsten zijn niet goed of slecht, maar helpen ons te bepalen op welke gebieden we met prioriteit willen werken aan verbeteringen. De komende tijd gaan we met alle betrokkenen in de branche daarmee aan de slag. Met als doel om bij de volgende meting over twee jaar significante vooruitgang geboekt te hebben.’

Hoewel er veel diversiteitsdimensies zijn waarmee rekening moet worden gehouden, is de D&I Monitor gebaseerd op deze vijf: geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en handicap. De Nederlandse D&I Monitor is door 61% vrouwen, 38% mannen en 1% non-gender ingevuld. Van de respondenten heeft 78% de Nederlandse nationaliteit en 22% een niet-Nederlandse achtergrond. Daarnaast is 7% mentaal of fysiek gehandicapt, 72% niet-religieus en 87% heteroseksueel. Overigens is de algehele Inclusie-index* in Nederland met 69 hoger dan het wereldwijd gemiddelde (65).

In Nederland zijn bvA en VIA in samenwerking met 17 andere brancheverenigingen initiatiefnemers van dit grootschalige onderzoek. In totaal hebben 537 Nederlandse medewerkers in de marketing- en communicatiebranche de D&I Monitor ingevuld. Hieronder vind je de belangrijkste resultaten. 

Gebrek aan inclusie

Respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond geven veel vaker aan zijn of haar organisatie te willen verlaten vanwege gebrek aan inclusie en aanwezigheid van discriminatie op de werkvloer: 22% ten opzicht van 9 % bij respondenten met een Nederlandse achtergrond. Daarbij voelt slechts 59% van deze groep zich wezenlijk onderdeel van de organisatie waarvoor hij of zij werkt (87% bij mensen met een Nederlandse achtergrond).

Salariskloof

Van de ondervraagde vrouwen geeft 22% aan vanwege haar vrouw zijn hindernissen gedurende haar carrière te ervaren. Ook hebben veel vrouwen (35%) het idee dat hun gezinssituatie van (negatieve) invloed is op het maken van carrière, tegenover 25% van de mannen. Daarnaast worden mannen in dezelfde functies nog altijd beter beloond dan vrouwen: in managementfuncties verdienen mannen 9% meer en in junior functies 3% meer dan vrouwen.

Onveiligheid

Als het gaat om discriminatie en onveiligheid op de werkvloer hebben LGBTQ'ers met 9% hier het meest last van. Opvallend is dat slechts 43% van de LGBTQ'ers en 57% van de vrouwen er vertrouwen in hebben dat gevallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij HR of de directie. Dat vertrouwen is beduidend hoger bij heteroseksuele respondenten (63%) en mannen (66%).

Leeftijdsdiscriminatie

Ook is er in de Nederlandse marketingindustrie sprake van leeftijdsdiscriminatie: maar liefst 22% van de respondenten heeft niet het gevoel dat zijn of haar organisatie werknemers gelijk behandelt als het aankomt op leeftijd. Opvallend daarbij is dat 29% vrouwen tegenover 13% mannen er zo over denkt. Van alle ondervraagden ondervindt 24% hindernissen op de werkvloer vanwege zijn of haar leeftijd.

Familie

Family status,  bijvoorbeeld het hebben of verwachten van kleine kinderen, speelt ook een rol. Van de ondervraagden gelooft 22% niet dat zijn of haar organisatie iedereen gelijk behandelt op dit gebied. Hierbij zijn vrouwen (25%) negatiever gestemd dan mannen (17%). Van de vrouwen denkt zelfs 35% dat family status hun carrièrekansen in de weg zit, tegenover 25% van de mannen.

Meer resultaten

Van de respondenten met een  niet-Nederlandse achtergrond verwacht 22% zijn organisatie te verlaten vanwege gebrek aan inclusie of aanwezigheid van discriminatie, tegenover 9% van de andere respondenten. Slechts 59% van deze groep voelt zich echt onderdeel van de organisatie waar hij of zij voor werkt, tegenover 87% van de overige respondenten. Tegelijkertijd vindt 71% van de respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond dat zijn of haar organisatie actief stappen onderneemt op het gebied van diversiteit en inclusie, tegenover 59% van de andere respondenten. Van de ondervraagde vrouwen voelt 78% zich wezenlijk onderdeel van de organisatie, tegenover 86% van de mannen. Ook heeft 22% van de vrouwen regelmatig obstakels gedurende haar carrière ervaren vanwege wie ze zijn, tegenover 11% van de mannen. Daarnaast is er sprake van een loonkloof: in managementfuncties verdienen mannen gemiddeld 9% meer dan vrouwen, in junior functies is dit verschil 3%.

LGBTQ’ers en gehandicapten hebben het vaakst last van discriminatie op de werkvloer: 9%. Van die eerste groep gelooft 43% niet dat in zijn of haar organisatie ongewenst gedrag wordt gemeld, tegenover 63% van de heteroseksuele respondenten. Van de ondervraagde vrouwen gelooft 57% dat collega's ongewenst gedrag zouden melden bij HR, tegenover 66% van de mannen. Van de gehandicapten geeft 48% aan dat ze obstakels in hun carrière tegenkomen, tegenover 16% niet-gehandicapten. Ook hebben vrouwen minder vaak dan mannen het gevoel dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt: 29% tegenover 13%.

Van de ondervraagden gelooft 22% niet dat zijn of haar organisatie alle leeftijden op dezelfde manier behandelt en 24% denkt dat leeftijd een barrière vormt in zijn of haar carrière. Van de vrouwen denkt 29% dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt, tegenover 13% van de mannen. Ook gelooft 22% van alle ondervraagden niet dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt op het vlak van 'family status', dus bijvoorbeeld in het geval van (komend) ouderschap. Hierbij gelooft 25% van de vrouwen hier niet in tegenover 17% van de mannen. Van de vrouwen denkt 35% dat family status hun carrière in de weg zit, tegenover 25% van de mannen.

De Nederlandse brancheorganisaties die deelnemen aan de D&I Monitor zijn ADCN, bvA, DDA, DDMA, Dutch Marketing Diversity Fund, Effie, GVR, Include Now, Logeion, MOA, MWG, NIMA, Orange Lions, PIM, RAW, Screenforce, SIRE, VIA en Vinex. De All-In D&I Monitor is de Nederlandse versie van de wereldwijde WFA diversiteitspeiling die in 27 landen werd gehouden. De resultaten zijn gebaseerd op meer dan 10.000 reacties van over de hele wereld, uitgevoerd in juni en juli 2021.

*Inclusie-index van onderzoeksbureau Kantar

share