netwerk van merkleiders

Werkgroep Privacy

De Werkgroep Privacy is een industiebrede samenwerking van bvA, IAB VIA en DLA Piper met als doelstelling: bijdragen aan een voor de Nederlandse digitale reclame-industrie werkbare, duurzame en duidelijke invulling en toepassing van de privacy wetgeving, die gericht is op het normaliseren van gericht adverteren, innovatie stimuleert en internationaal level playing field mogelijk maakt.

De werkgroep wil een representatief en zichtbaar platform van de Nederlandse digitale reclame industrie zijn dat industry stakeholders, overheid en politiek adviseert over de naleving en totstandkoming van privacywetgeving. Daartoe ontwikkelt de werkgroep activiteiten op het gebied van advies/opiniering, voorlichting, belangenbehartiging richting politiek, onderzoek, industrie zelfregulering en standaardisering.

Heb je vragen over de Werkgroep of interesse in deelname? Neem dan contact op met linda.hell@bva.nl.