netwerk van merkleiders

Nederlandse resultaten D&I Monitor 2023 zijn bekend

global census dei23

Op de werkvloer van de Nederlandse marketing-communicatiesector zijn ondanks verbeteringen nog flinke stappen nodig op het gebied van diversiteit & inclusie. Dat komt naar voren uit de Nederlandse resultaten van de D&I Monitor 2023, die bvA en VIA vandaag op Diversity Day 2023 bekendmaken.  

Branche- en belangenverenigingen marcom-sector ondernemen gezamenlijk actie  

De resultaten zijn gebaseerd op 448 reacties en vergeleken met de cijfers van de D&I Monitor van 2021. Het rapport biedt een gedetailleerd inzicht in de ervaringen en perceptie van werknemers ten aanzien van de cultuur bij hun werkgever.  

Grootste samenwerking van de marketingindustrie ooit  

Nadat WFA de wereldwijde resultaten van het onderzoek deze zomer bekendmaakte op het Festival in Cannes, werden de opvallendste ontwikkelingen in de Nederlandse markt door bvA en VIA, initiatiefnemers van het grootschalig onderzoek, aan de zeventien andere betrokken brancheverenigingen gepresenteerd. Hoewel niet alle cijfers positief waren, biedt het onderzoeksrapport een waardevolle basis voor verdere discussie en verbetering. 

Werknemers spreken zich vaker uit over D&I  

Driekwart (76%) van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf actieve stappen zet om meer divers en inclusief te zijn. In 2021 was dit nog 55%. Op de dimensie ‘je thuis voelen’ is een lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van de voorgaande meting. Doordat werknemers zich meer thuis voelen, lijkt het gevolg te zijn dat werknemers zich ook eerder uitspreken over discriminatie en negatief gedrag op de werkvloer. Het gevolg is dat de samenvattende inclusiviteitsindex uitkomt op 63 en licht is gedaald ten opzichte van 2021 (67). 
 

Ongelijke behandeling niet langer getolereerd 

De respondenten geven verder aan dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze hun werkgever (16%) of zelfs de industrie (13%) verlaten als de inclusiviteit niet toeneemt. In 2021 lagen deze percentages nog respectievelijk op 9% en 7%. Met name onder mensen vanuit de lhbti+-gemeenschap, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking liggen de percentages tweemaal hoger dan in 2021. Met andere woorden: steeds meer mensen pikken een ongelijke behandeling niet langer en keren de branche de rug toe als er niets verandert. 

Escalatie ongepast gedrag en beperkte carrièremogelijkheden  

Slechts drie op de vijf (62%) werknemers geven aan dat ze er vertrouwen in hebben dat ongepast gedrag op de werkvloer geëscaleerd wordt richting het management of HR. Het is opvallend dat ten opzichte van de vorige meting alleen mannen meer vertrouwen hebben gekregen dat ongepast gedrag geëscaleerd zal worden. Voor de meeste minderheidsgroepen geldt dat zij duidelijk minder vertrouwen hebben dat er geëscaleerd wordt dan de rest van de werknemers.Minderheidsgroepen ervaren ook tot twee keer vaker obstakels bij carrièremogelijkheden vanwege wie ze zijn dan andere werknemers.  

Vrouwen en lhbti+ zien vooruitgang

Vrouwen en mensen uit de lhbti+-gemeenschap behoren tot groepen waarvoor de D&I-discussie wellicht al het langst prominent gevoerd wordt. Het is dan ook positief om te zien dat in tegenstelling tot het vorige onderzoek beide groepen aangeven zich net zo gewaardeerd te voelen bij hun werkgever als de overige werknemers. Ook het vertrouwen dat ongepast gedrag niet getolereerd wordt, is onder lhbti+ gelijkwaardig met andere collega’s.  

 Branche- en belangenverenigingen bundelen krachten voor vervolgstappen  

De bij het onderzoek betrokken branche- en belangenverenigingen hebben tijdens de interactieve presentatie van de resultaten besproken op welke manieren diversiteit en inclusiviteit in de sector bevorderd kunnen worden. Een overtuigende business case voor D&I werd gezien als essentieel om de al lopende initiatieven te versnellen. De brancheverenigingen zullen daarom het beschikbare onderzoek op dit gebied bij elkaar brengen en uitwerken tot een gezamenlijke basis voor branchebrede vervolgacties.   

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten van het onderzoek en naar de uitkomsten van het ESG-event op 6 juli? Download deze documenten dan hieronder:

Download de documenten van de D&I Census 2023

download

Resultaten D&I Census 2023

Verslag ESG-event 6 juli 2023

Presentatie Haas de Groot - Stichting Lezen en Schrijven

share