De kracht van zelfregulering

 

Stichting Reclamecode (SRC)

Een belangrijk middel om te komen tot verantwoorde commerciële communicatie is het naleven van zelf opgelegde regelgeving, oftewel zelfregulering. Al sinds 1964 zorgt de door BVA opgerichte Stichting Reclame Code (SRC) ervoor dat er in Nederland verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. De SRC heeft onafhankelijke regels opgesteld waaraan reclame moet voldoen. Deze regels staan uitgespeld in de Nederlandse Reclame Code. Iedereen in Nederland die zich bezig houdt met reclame dient op de hoogte te zijn van de basisprincipes waaraan reclame moet voldoen.

Controle op naleving van de Reclame Code wordt uitgeoefend door de Reclame Code Commissie en in appèl door het College van Beroep. Iedereen die vindt dat een bepaalde commerciële uiting in strijd is met de Reclame Code, kan hierover een klacht indienen bij de SRC.

De Nederlandse Reclame Code bevat regels waaraan reclame moet voldoen. De Reclame Code bestaat uit een algemeen deel en een aantal bijzondere Reclame Codes. In het algemene deel wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. De bijzondere Reclame Codes gelden voor reclame voor specifieke producten en diensten. Hierbij valt te denken aan onder andere de code voor brievenbusreclame, de code voor voedingsmiddelen en Kinder- en Jeugd code. Een volledig overzicht van de bijzondere Reclame Codes is te vinden in de Nederlandse Reclame Code.

Adverteerders-bijdrage verplicht

BVA heeft, samen met de Stichting Reclame Code (SRC) en de andere betrokken partijen, hard gewerkt om een nieuw financieringsmodel voor de SRC mogelijk te maken. Bijdrage aan SRC is per 2010 verplicht: niet betalen betekent een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. Klik hier voor meer informatie.