Mediaconsumptie

 

Crossmediaal

Sinds 2015 zijn vier grote mediabereidsonderzoeken, NLO, NOM en SKO en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), door middel van fusie aan elkaar gekoppeld in het CrossMedia:Tijd onderzoek.  Dankzij dit onderzoek kunnen crossmediale bereiksanalyses worden gemaakt op basis van de marktstandaarden voor tv, radio, print en internet. De meerwaarde van CrossMedia:Tijd is dat de bereiksresultaten van tv, radio, dagbladen, magazines en internet nu op één platform zijn samengebracht en aan elkaar zijn gekoppeld. Ten behoeve van mediaplanning kan over alle mediumtypen heen worden berekend wat het unieke bereik is van een medium, van een titel, zender, website of app en hoe groot de overlap is. Daarbij kan eveneens worden bekeken wat de prestaties zijn van clusters van titels die horen bij een bepaald sales-house of media-exploitant. Naast bereik is ook het aantal contacten opgenomen in de te rapporteren metrics. CrossMedia:Tijd is vooral bedoeld voor mediaplanners en strategen die vanaf nu hun mediaplan en -advies kunnen onderbouwen met crossmediale bereiksanalyses gebaseerd op de heersende standaarden in mediabereiksonderzoek. Omdat de data zijn verrijkt met een groot aantal profielkenmerken, kunnen allerlei doelgroepen worden aangemaakt en nader worden geanalyseerd.

 

Hieronder enkele bevindigen uit het onderzoek:

- De Nederlander besteedt gemiddeld 8 uur en 33 minuten per dag aan media. Dit is inclusief de combinaties met andere activiteiten zoals werken, autorijden of het gebruik van meerdere media tegelijk.

- Lineair TV-kijken op een TV-toestel is nog altijd favoriet.

- Bij luisteren gaat de meeste tijd nog steeds naar radio luisteren via een radiotoestel, al neemt het audioluisteren via internet snel toe.

- De meeste Nederlanders lezen nog steeds voornamelijk op papier. Digitaal lezen is vooral bij mannen, hoogopgeleiden en bij 20-49-jarigen in opkomst.

- Jongeren zijn koploper in communiceren en gamen.

 

Zie http://www.mediatijd.nl/images/pdf/MediaTijd_RapportWEB.pdf


Naast dit crossmediale onderzoek zijn er ook diverse rapporten per medium beschikbaar. Hieronder een overzicht.

Televisie
Cijfers over televisiegebruik van Stichting Kijkonderzoek, SKO De Nederlander keek in 2015 gemiddeld 190 minuten per dag televisie (3 uur en 10 minuten). Dit is 4,8% lager dan in 2014, waarin de kijktijd een recordhoogte haalde. De daling wordt veroorzaakt door twee fenomenen. Enerzijds door het ontbreken van grote evenementen in 2015 (het WK voetbal in de zomer en de Olympische Winterspelen in februari). Anderzijds door het vaker bekijken van video on demand op het televisiescherm en het vaker online kijken van televisieprogramma’s en andere video content, die beide niet in de hier gerapporteerde kijktijd zitten. SKO is op 1 januari 2016 gestart met het meten van het online kijken naar televisieprogramma’s. Het percentage uitgesteld kijken binnen 6 dagen na de uitzending steeg van 5,0% (2014) naar 6,1% van de totale kijktijd. Dat blijkt uit het jaarrapport 2015 van Stichting Kijkonderzoek. Je vind het hele rapport hier https://kijkonderzoek.nl/images/SKO_jaarrapport_2015.pdf SKO publiceert ook jaarlijks een rapport over de ontwikkelingen in TV bezit en TV gebruik met als titel ‘TV in Nederland’.

Dat rapport vind je hier 

Folders
Foldermonitor 95% van alle Nederlanders leest wel eens een reclamefolder. Daarmee bereikt de onverminderd populaire folder 12,7 miljoen Nederlanders. De papieren huis-aan-huis verspreide folders bereiken 11,1 miljoen mensen, de digitale folders 3,5 miljoen mensen. Onder digitale folderlezers zitten opvallend meer boodschappers (verantwoordelijk voor grootste deel huishoudelijke taken) en hoger opgeleiden dan onder lezers van de papieren variant. Na het lezen van een folder, digitaal of op papier, zegt 60% van de lezers bereid te zijn tot het doen van aankopen. 46% koopt regelmatig een product uit een folder. De huis-aan-huis folder is daarmee een succesvol (communicatie)middel dat aanzet tot actie. Dit blijkt uit de NOM Folder Monitor 2016, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van DDMA Businessgroep Verspreidingen, onder auspiciën van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM).

Meer info: foldermonitor.nl/