Mediabestedingen

De netto mediabestedingen in Nederland kwamen in 2015 met een minimale daling van 0,1% op vrijwel exact hetzelfde niveau uit als vorig jaar, namelijk € 4,62miljard. In absolute bestedingen bedroeg de daling € 7 miljoen. Internet, out of home en bioscoop zagen de mediabestedingen het sterkst toenemen. Televisie sloot het jaar met een nipte plus, de overige mediumtypen hadden te maken met dalende inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2015 van Nielsen.


Top 100 adverteerders Nederland
Jaarlijks publiceert vakblad MarketingTribune een overzicht van de Top 100 adverteerders, gebaseerd op de cijfers van Nielsen. Klik op de onderstaande 'Top 10' voor een volledig overzicht.Bestedingen per medium

Deloitte heeft in het kader van de Online Adspend Study 2015 het volgende overzicht gemaakt over de ontwikkelingen van de nettobestedingen per medium.

Hieronder vind je meer informatie over bestedingen per medium.

Televisie
De TV-reclamemarkt is in 2015 uitgekomen op € 965 miljoen euro. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de netto bestedingen in 2014. In het afgelopen werd € 854 miljoen besteed aan spot advertising en € 111 miljoen aan non-spot advertising. Dit blijkt uit het TV Jaarrapport van Screenforce (voorheen Spot) . De spotmarkt is uitgekomen op € 854 miljoen (+0,5%) terwijl de non-spotmarkt een omzet van € 111 miljoen (-2,7%) realiseerde.

 De kerncijfers van de TV-reclame laten zien dat het aantal adverteerders op TV is wederom gestegen. Ook het aantal merken waarvoor TV-reclame wordt gemaakt, nam toe. Beide stegen met respectievelijk 7% (adverteerders) en 3% (merken).he Winterspelen in en het WK voetbal. Lees meer in het Jaarrapport over 2015 van Screenforce.

Internet
De totale Nederlandse digitale advertentiemarkt is in 2015 gegroeid naar een omzet van 1,5 miljard euro. Een vertienvoudiging van de digitale advertentiemarktcijfers ten opzichte van tien jaar geleden. Dat blijkt uit de Online Ad Spend Study 2015, uitgevoerd door Deloitte in opdracht van de brancheorganisatie voor digitale marketing IAB. Dit resultaat is mede behaald dankzij de groei van online video advertising dat in 2015 groeide met 28% ten opzichte van het vorige jaar. Met een stijging van maar liefst 51% zit de grootste groei in mobile advertising, dat nu een derde van alle display advertising bestedingen vormt. Deloitte brengt de netto bestedingen aan online advertising in 2015 als volgt in kaart:

Download hier de Online Ad Spend Study 2015.

Programmatic trading
De totale Nederlandse programmatic trading markt is in 2015 met 30% gegroeid naar een omzet van 187 miljoen euro. Dit resultaat is mede behaald dankzij de inzet van video en rich media die beiden in 2015 meer dan verdubbelden in omzet. Gezamenlijk behelzen zij nu 23% van de totale omzet in de programmatic trading markt. Deze groei is vooral te verklaren door de stijging in prijzen (27%). Dit en meer blijkt uit de Programmatic Trading study 2015 die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor digitale marketing.

Download hier het rapport over programmatic in 2015 van IAB/Deloitte.

Radio
In 2015 waren de netto reclame-inkomsten 225 miljoen euro. Dat meldt Radio Adviesbureau, RAB, op basis van de cijfers van NIelsen. Dit is een daling van 3,5% ten opzichte van 2014 (233 miljoen). De omzet bestaat uit spotreclame (212,5 miljoen) en non-spot bestedingen (12,5 miljoen). Het aantal adverteerders is flink toegenomen van 1.782 adverteerders in 2014 naar 1.939 in 2015. Cijfers van Nielsen laten zien welke branches en adverteerders het meeste besteden aan radioreclame. De top 3 branches is ongewijzigd: retail is de nummer 1, transport staat op de tweede plaats en financiële dienstverlening is de derde grootste branche op radio. Adverteerder Ziggo is wederom de grootste radioadverteerder in 2015. Renault liet haar radiobesteding met 50% stijgen en is nu nummer 2. Retailers Kruidvat en Lidl volgen op 3 en 4 en Volkswagen completeert de top 5.

Meer cijfers over radio vind je op www.rab.fm

Print
Print media kennen sinds 2008 een dalende trend, zo blijkt uit de netto cijfers van Nielsen. De daling was in 2015 met 10% vrijwel gelijk aan die van 2014 en duidelijk minder groot dan in 2012 en 2013, toen de advertentie-inkomsten daalden met 15%. De grootste daling binnen print vond met 13,5% plaats bij huis-aan-huisbladen. Dat was iets minder dan de -14% in 2014. Dagbladen zagen de bestedingen met 9% iets sterker dalen dan een jaar eerder. Bij publiekstijdschriften en vak- en managementbladen lag de afname op hetzelfde niveau als een jaar eerder met respectievelijk 8,5% en 7,2%. Bij folders namen de bestedingen met -3,7% nog iets sterker af.

Sponsorbestedingen
De uitgaven aan sponsoring zijn in 2015, vergeleken met 2014, met bijna 3% gedaald naar 778 miljoen euro. De daling werd vooral veroorzaakt door de teruggelopen bestedingen bij kunst & cultuur (-/- 3,6%) en sportsponsoring (-/- 3,3%). Dat blijkt uit de SponsorMonitor 2016, een uitgave van Respons en Sponsorreport. De sponsorbestedingen in Nederland nemen al sinds 2010 af, in de laatste 5 jaar zijn de sponsorbestedingen in totaal met 8% teruggelopen.

Zie voor meer info over sponsorbestedingen: www.respons.nl