Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen en verantwoord adverteren


Reclame voor voedingsmiddelen en non-alcoholische dranken is in Nederland gebonden aan strikte zelfregulering. De Federatie voor de Nederlandse Levensmiddelen Industrie, FNLI, heeft deze regels algemeen bindend vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Deze code die als bijzondere code deel uitmaakt van de Nederlandse Reclamecode is recent aangescherpt. Zo zijn de regels voor kidsmarketing opgeschaald.

Sinds 2010 bestaat een totaalverbod voor reclame gericht op kinderen tot 7 jaar. Maar nu is het sinds 1 januari 2015 daarnaast verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. De  grenswaarden voor de voedingskundige criteria zijn overigens ook op Europees niveau afgesproken. Veel fabrikanten produceren voor een Europese markt, dus in het kader van een gelijk speelveld is het belangrijk dat dit Europees breed is afgesproken.

Naast deze mits voor producten die voldoen aan genoemde voedingskundige criteria, gelden de volgende twee uitzonderingen:

- Reclame voor voedingsmiddelen die tot stand gekomen is in samenwerking met de overheid en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, gezondheid en/of beweging gericht op kinderen tot en met 12 jaar.

- Verpakkingen en point-of-sale materiaal.

De regels inzake voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen gelden voor uitingen via alle media. Er mag dus geen reclame voor voedingsmiddelen wordt geuit in/op mediadragers, die zich volgens het algemeen in de markt geaccepteerde bereiksonderzoek specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar. Op/in mediadragers die zich niet specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar reclame voor voedingsmiddelen alleen kan worden geuit wanneer zich volgens het algemeen in de markt geaccepteerde bereiksonderzoek het publiek waarvoor de reclame is bestemd voor minder dan 25% bestaat uit kinderen tot en met 12 jaar.

FNLI maakte bij wijze van toelichting op de regels deze infographic.

NB: Bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen dient de adverteerder zich niet alleen aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen te houden, maar ook aan de andere Reclamecodes die van toepassing zijn, onder andere de Reclamecode Social Media (RSM) en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) die ook bepaalt dat reclame altijd herkenbaar moet zijn, ook in sociale media, de virtuele wereld en (in)game advertising. Zie voor het hele regelveld de Kind- en Reclame sectie van Stichting Reclamecode.

Gezondheidsclaims
Per 1 januari 2015 is de Reclamecode voor Voedingsmiddelen ook gewijzigd door het opnemen van een zogenaamd toetsingskader voor de beoordeling van gezondheidsclaims. De voorbeeldbewoordingen uit dit toetsingskader zullen gebruikt worden door de Reclamecode Commissie bij de behandeling van eventuele klachten over het gebruik van gezondheidsclaims.

Onafhankelijke monitoring
Compliance aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen wordt geregeld in opdracht van FNLI door een onafhankelijke partij gemonitord. Wanneer uit die monitoring blijkt dat een uiting van een FNLI lid niet compliant is, wordt deze adverteerder hierop door FNLI gewezen en wordt gevraagd de uiting in te trekken of aan te passen.