Alcohol

Alcohol en verantwoord adverteren

Bij reclame voor een volwassen product met gezondheidsaspecten als alcohol, is het van groot belang dat adverteerders hun verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de kwetsbaarheid van jongeren tot 18 jaar. Daarom gelden er in Nederland strikte regels voor alcoholreclame. Deze regels moeten voorkomen dat alcoholreclame gericht is op minderjarigen of dat die reclame in een omgeving staat die voor 25 procent of meer wordt bekeken, beluisterd of bezocht door een minderjarig publiek. Voor televisie geldt een algeheel verbod op uitzenden voor 21.00 uur.

Alle regels staan vastgelegd in de wet dan wel in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, die deel uitmaakt van de Nederlandse Reclamecode. Wanneer bewust grenzen worden overschreden,  wordt de betreffende adverteerder hierop gewezen door Stichting Reclamecode (www.reclamecode.nl) en Stichting voor Verantwoorde Alcoholconsumptie, Stiva (www.stiva.nl). Dan kunnen sancties volgen, van vermelding op een blacklist tot het weigeren van reclamezendtijd.

Er is een hoge compliance aan de regels, zo blijkt uit de jaarrapportages van Stichting Reclamecode. Dat bewijst dat de industrie zich goed aan de regels houdt. Ook houdt Stiva de 25% regel in de gaten door jaarlijkse monitoring van jongerenzenders, zie http://stiva.nl/nieuwsberichten/persbericht-geen-alcoholreclame-in-2013-op-zes-jongerenzenders/.

Extra zorg jongeren: geen 18 geen druppel

Drankmisbruik door jongeren is een gecompliceerd maatschappelijk probleem, dat aangepakt moet worden voordat het voor sommigen te laat is. Dit probleem los je echter niet op met een simpel reclameverbod. Volgens BVA moet je dit gezamenlijk met diverse maatschappelijke stakeholders aanpakken. En met oog voor de vele factoren die het gedrag van jongeren positief en negatief kunnen beïnvloeden. Jongeren verantwoord gedrag aanleren ten opzichte van alcoholgebruik vanuit die optiek is niet alleen zaak van de alcoholadverteerders en de communicatiebranche. Ook ouders en andere beïnvloeders als leerkrachten, moeten nauw bij de aanpak van deze problematiek worden  betrokken.

De industrie doet er alles aan om de norm ‘ geen 18, geen druppel’ te respecteren en om bij te dragen. Middelen zijn de publieksdrempel en het wettelijke tijdslot op televisie. Op digitale media wordt daarnaast een ‘leeftijdsslot’ toegepast. Naast strikte zelfregulering nemen alcoholadverteerders hun verantwoordelijkheid ook door de kracht van commerciële communicatie in te zetten bij voorlichtingsprogramma’s.