Effectief

BVA stelt zich ten doel om de effectiviteit van de communicatie van haar leden te vergroten. Hiervoor worden verschillende wegen bewandeld. Voor het collectief van leden behartigt BVA de belangen bij de verschillende mediabereiksonderzoeken. Via de zogeheten Joint Industry Committees (JIC) zorgt BVA ervoor dat adverteerders beschikking hebben over relevante en valide mediabereikscijfers die strategische en tactische reclame-inzet ondersteunen voor nu en in de toekomst. Voor individuele leden biedt BVA verschillende kennisdocumenten zoals bijvoorbeeld het contractmodel met het reclamebureau en er worden regelmatig kennis bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van (digitale) mediaontwikkelingen.

Commissie Effectief

Binnen het Algemeen Bestuur van BVA hebben de bestuursleden ieder een eigen portefeuille. Harry Dekker en Nico Rijkhoff zijn verantwoordelijk voor de pijler “effectief”. Samen met een aantal actieve leden vormen zij ’de Commissie Effectief’. Deze commissie komt vier keer per jaar bij elkaar om te bepalen welke media en effectief communiceren onderwerpen op de agenda van BVA komen te staan.

De commissie bestaat uit:

  • Nico Rijkhoff, Maandag (BVA bestuur)
  • Harry Dekker, Unilever
  • Loïke Stelwagen, Frieslandcampina
  • Sonja Vroling, KPN
  • Lars Krieg, Ziggo
  • Brieke Hillen
  • Cees Polman, BVA
  • Jeffrey Schipper, BVA
  • Hanne Alblas, BVA

Adviesgroep Media

Ongeveer 30 adverteerders hebben zich aangesloten bij de adviesgroep media. Deze groep van actieve leden (vaak mediamanagers of personen die verantwoordelijk zijn voor media) komt 4 keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen. De adviesgroep is een schakel tussen de BVA achterban en de BVA organisatie. De adviesgroep helpt het BVA bestuur een vinger aan de pols te houden en geeft inzicht in wat er leeft bij de achterban en tegelijkertijd worden ze voorzien van informatie, en geholpen met issues, die te maken hebben met effectief communiceren.

Is je bedrijf BVA lid en heb je interesse om deel te nemen. Stuur dan een mail naar Hanne Alblas, hanne.alblas@bva.nl.

Gidsrol in overige beschikbare (media) data

Er is steeds meer data, uit verschillende bronnen, beschikbaar om communicatie te optimaliseren. Daarnaast verschuift de focus van adverteerders steeds meer van bereik naar effect. BVA ziet voor zichzelf een gidsrol voor adverteerders in dit vernieuwde speelveld. BVA helpt haar leden graag hun kennisniveau op het gebied van bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en data op peil te houden door het ontwikkelen van kennisdocumenten en het organiseren van masterclasses en bijeenkomsten. Actuele onderwerpen hierbij zijn: programmatic trading, viewability, adblocking, malvertising. Lees meer.