NLO (Nationaal Luisteronderzoek)

Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is sinds 2011 verantwoordelijk voor het onderzoek naar het luistergedrag van de Nederlandse bevolking. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd met behulp van een (digitaal) dagboek, het ‘radiolog’. In oktober 2014 heeft het bestuur van NLO de ambitie uitgesproken om het radioluistergedrag fijnmaziger, op minuutniveau, te gaan meten. Besloten is om over te stappen van de dagboekmethode naar het passief meten aan de hand van elektronische meters. Welke ‘meter’ het beste werkt wordt op dit moment getest. De planning is dat de eerste cijfers volgens de nieuwe methode in 2019 beschikbaar zijn.

Opzet onderzoek

Het meest recente onderzoek (2017) is gehouden onder 7.928 respondenten van 10 jaar of ouder. Zij vulden een vragenlijst in over hun gebruik van audio én hielden gedurende een week op kwartierniveau bij naar welk soort audio, naar welke radiozenders en via welke apparaten en ontvangstwijze ze hebben geluisterd. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 37 minuten per dag. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK.

Audio Distributie Onderzoek

Naast het inzicht in alle live radiobeluistering die het Nationaal Luister Onderzoek biedt laat NLO laat tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de totale audioconsumptie, met een verdieping naar apparaat en distributievorm. Dit onderzoek staat bekend onder de naam Audio Distributie Onderzoek (ADO).

Website NLO:
http://www.nationaalluisteronderzoek.nl

Adverteerders in NLO

De afvaardiging van adverteerders in het bestuur van NLO is als volgt:

Bestuur NLO
Mariëlle Slenders, AS Watson
Hanne Alblas, BVA