18-11-10 - BVA Alumni Club bijeenkomst: Communicatie moet in het DNA van het bedrijf verankerd zijn

Communicatie moet in het DNA van het bedrijf en in de top van de organisatie verankerd zijn. BVA zou vanuit die gedachte ook vaker CEO’s bij haar activiteiten moeten betrekken. Die bespiegeling werd gedaan tijdens de BVA Alumni Club meeting op 12 november jl. in Brasserie Paardenburg te Ouderkerk aan de Amstel. Speciale gast was Prinses Laurentien, die een inspirerend betoog hield over het thema ‘verantwoord communiceren’.

Prinses Laurentien sprak onder meer over de kracht van maatschappelijke verbondenheid, de Raad van de Kinderen die bedrijven een onbevangen maar kritische spiegel voorhoudt en over het mogelijke spanningsveld tussen belangenbehartiging en maatschappelijk belang. Daarbij stelde zij de vraag: “Wat is de taak van BVA en wat is de verantwoordelijkheid van de leden zelf?” In de discussie die daarop volgde werd vastgesteld dat er bij professionals vaak weinig parate kennis is over de Reclame Code. Volgens Prinses Laurentien moet er in dat kader een andere mindset komen. Leg de verantwoording niet bij het reclamebureau maar integreer de codes in het DNA van het bedrijf, luidt het advies.

Voorts wisselden de alumni onder meer van gedachten over een code of conduct en de handhaving daarvan, het belang van meer onderzoek naar geïntegreerde communicatie en hoe BVA een positieve focus op bedrijven kan vestigen die verantwoord communiceren. De bevindingen van de alumni worden in een document vastgelegd dat aan het Algemeen Bestuur van BVA wordt aangeboden.

Tijdens deze tweede bijeenkomst van de BVA Alumni Club vond ook een wisseling van de wacht plaats. Mark de Witte heeft de voorzittershamer doorgegeven aan Pim Slierings die het komende jaar het voorzitterschap op zich neemt.

Aanwezig bij deze sessie waren Laurentien van Oranje-Nassau, Mark de Witte, Eelco van Ravenswaaij, Bert Kamp, Pim Slierings, Ed Bolk, Michiel Hiemstra, Wim Huinder, Henriëtte van Swinderen, Cees Bosma, Willem van der Mee, Jan Hein Aders, Wouter Dronkers, Ries Meijer, Jan van Grondelle, Helen Faasse en Mara Baaij. Een volgende bijeenkomst zit in de koker op een nog te bepalen datum en locatie.


Meer over de Alumni Club>>


Voeg je eigen reactie toe


Naam:
E-mail adres:
Reactie: